Yasaların Yaslandıkları – Belgesel -Kültür Bakanlığı

Türkiye’ de Tarihi Eser Kaçakçılığı – Belgesel Kültür Bakanlığı
3 Nisan 2019
Türk Tespih Sanatı – Belgesel
3 Nisan 2019


Yasaların Yaslandıkları - Belgesel

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı

Y azılı hukuka, sözlü hukuktan çok çok sonra geçildiğine göre; örf-adet, ahlak, din kuralları ile yazılı hukukun kurallarının doğuşu, aralarındaki ortak ve/veya çatışan unsurların tespiti ve günümüzde nasıl yorumlandıklarının anlaşılması belgeselin konusunu oluşturmaktadır.

Ancak bu konun varacağı ana konu ise Türk yasalarının yaslandığı veya yaslanmayı reddettiği, sözlü hukukunun, geçmişten günümüze gelişimini ortaya koymaktır. Bunun için bugün yürürlükte olan medeni hukuktan, borçlar hukukundan,... ceza hukukuna kadar birebir irdelenerek ilgili maddeleri ayıklanmış, örnek maddeler ve bunlara bağlanan yaşanmış örneklerden yararlanılacaktır.


Proje Süresi :
6 Ay
Yapımcı
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı
Proje Yöneticisi
Gülçin BOZKURT BAL
Uygulamacı
Mootlak Design