Türk Tespih Sanatı – Belgesel

Yasaların Yaslandıkları – Belgesel -Kültür Bakanlığı
3 Nisan 2019


Türk Tespih Sanatı - Belgesel

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı

T espih, sadece İslamiyette ve ülkemizde değil, öteki dinlerde ve dünyanın pek çok yerinde saygı görmektedir. Budist ve Hindu kültürlerinde, hatta Brahmanizm gibi daha eski Uzak Doğu dinlerinde, Avrupa katoliklerinin rahip ve rahibelerinde dini kıyafetlerin tamamlayıcısıdır. Ortodoksluk, Protestanlık ve Musevilik’te de tespih vardır…Kısaca; kitapları ayrı da olsa aynı Allah’a yönelen insanlar birbirleriyle dua tanelerinde buluşabilmişlerdir.

Bu kadar yaygın kullanılan zamanların en vazgeçilmez mirasının tarihini, kapladığı yaşamları, dinde ve bilimdeki yerini, tespih çekmenin inceliklerini, yapılışını, değerini nerde ve nasıl kazandığını, nerelerde yapıldığını, satıldığını, ustalarını, koleksiyoncularını ve milli gelir içerisinde kapladığı yeri bilmek ve bu bilgileri gelecek nesillere de aktararak kültürel mirasımızı korumak adına bir tanıtım yapabilmek asıl amacımızdır.


Proje Süresi :
6 Ay
Yapımcı
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı
Proje Yöneticisi
Emirhan BAL
Format
TV - Belgesel
Uygulamacı
Mootlak Design