Disney / Türksat TV Reklamı

Uydunet TV Reklam
17 Nisan 2019
Asu’nun Mutfağı – TRT Diyanet – Demo
17 Nisan 2019

Türksat A.Ş.

Televizyon Reklam

T ürksat A.Ş. bünyesinde bulunan Teledünya - Uydunet markaları TV reklamları


Proje Süresi :
2 Yıl - 20 adet TV reklam
Yapımcı
Türksat
Proje Yöneticisi
Mootlak
Uygulamacı
Mootlak Design